શિક્ષણ

ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષામાં સીસીટીવી સાથે ઓડીયો રેકોર્ડિંગ ફરજિયાત

આગામી બોર્ડની પરીક્ષામાં જરૂરી વિડીયો અને ઓડીયો રેકોર્ડિંગ કરેલ

GSHSEB
364

ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષામાં સીસીટીવી સાથે ઓડીયો રેકોર્ડિંગ ફરજિયાત, આગામી બોર્ડની પરીક્ષામાં જરૂરી વિડીયો અને ઓડીયો રેકોર્ડિંગ કરેલ. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આગામી માર્ચ-૨૦૧૯ માં લેવાનારી ધોરણ-૧૦, ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ-૧૨ સાયન્સની પરીક્ષાઓ તા.૭મી માર્ચથી શરૂ થવાની છે. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પરીક્ષાઓમાં સીસીટીવી સાથે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ કરવામાં આવશે. પરીક્ષાના ગણતરીના દિવસો પહેલા બોર્ડના આદેશથી શાળા સંચાલકો મૂંઝવણમાં મૂકાયા છે.

ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષામાં દર વર્ષે સીસીટીવી કરવેજ થાય છે પરંતુ દર વર્ષે સીડી કરપ્ટ હોવાની તેમજ રેકોર્ડિંગ થતું ન હોવાની અનેક ફરીયાદો મળે છે. જેના લીધે શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા સીસીટીવી કવરેજ અસરકાર કેવી રીતે કરવું તે અંગે સૂચનાઓ આપી છે. શિક્ષણ બોર્ડે સ્કૂલ સંચાલકોને પરીક્ષામાં ઓડિયો રેકોર્ડિંગની સુવિધા હોય તેવી વ્યવસ્થા કરવા માટેની સૂચનાઓ પણ આપાઇ છે.

બોર્ડના ગાઇડ લાઇનમાં મુજબ તમામ બ્લોકના સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ હાલતમાં હોવા જોઇએ અને ફૂટેજ સ્પષ્ટ હોવી જરૂરી છે તેમજ સ્કૂલે એન્ટ્રી ગેટની અલગ ફાઇલ બનાવાની રહશે, બોર્ડની પરીક્ષા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ કરે અને વર્ગ ખંડમાં બેસે ત્યાં સુધીનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરવાનું રહેશે. તે પછી ૧૫ મિનિટ સુધી ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરવાનું રહેશે.

Leave a Reply