વેપાર

સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓને મોટી રાહત

૨૫ કરોડ રૂપિયા સુધી રોકાણ પર ટેક્સમાંથી મુક્તિ

Startup Company
263

સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓને મોટી રાહત, ૨૫ કરોડ રૂપિયા સુધી રોકાણ પર ટેક્સમાંથી મુક્તિ, સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરનારા યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને આગળ વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. સરકાર તરફથી સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓને મોટી રાહત આપવા આવી છે. ટેક્સના નિયમોમાં છૂટ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર સરકાર સ્ટાર્ટઅપને ઈન્કમ ટેક્સમાંથી છૂટ માટે રોકાણ સીમાને વધારી આપી છે. હવે 25 કરોડ રૂપિયા સુધી ટેક્સની સીમા વધારી દેવામાં આવી છે. વર્તમાનમાં સ્ટાર્ટઅપને 10 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ પર ટેક્સમાંથી છૂટ મળતી હતી આ રોકાણમાં બીજા રોકાણકારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ નિર્ણયથી કેટલાયે સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓએ દાવો કર્યો છે કે તેમને એન્જલ ટેક્સની નોટિસ મળી રહી છે.

નવા નિયમ અનુસાર એ એકમોને સ્ટાર્ટઅપ માનવામાં આવશે જે રજીસ્ટ્રેશન અને સ્થાપના પછી 10 વર્ષ સુધી પરિચાલન કરી રહી છે. આ પહેલા આ સમયસીમા 7 વર્ષની હતી. જ્યારે તેનું કારોબારના રૂપે નોંધણીથી લઈને કોઈ પણ નાણાકીય વર્ષમાં 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ન હોવી જોઈએ, હાલના સમયમાં આ 25 કરોડ રૂપિયા હતું.

જે સ્ટાર્ટઅપને અચલ સંપત્તિમાં રોકાણ ન કર્યુ હોય અને તે સ્ટાર્ટઅપને છૂટવાને પાત્ર હશે. આ સિવાય સ્ટાર્ટઅપનો કર્જને જોઈને સ્ટાર્ટઅપ 10 લાખથી વધારે વાહન અને એકમોને કર્જ પૂંજી સમર્થન નહી આપવામાં આવે.

Leave a Reply