શહેર

Ahmedabad Economic
શહેર

શુ અમદાવાદ દેશની આર્થિક રાજધાની બની શકશે

શુ અમદાવાદ દેશની આર્થિક રાજધાની બની શકશે, મહારાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થા નહી સુધરે તો દેશની આર્થિક રાજધાનીનું ટેગ છીનવાય જશે. જીએસટીની અમલવારી...

Poor Kalyan Mela
શહેર

ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં ૨૬૦૦ લાભાર્થીઓને રૂ.૫.૧૦ કરોડની સહાય

ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં ૨૬૦૦ લાભાર્થીઓને રૂ.૫.૧૦ કરોડની સહાય, તા.૩,૪ અને ૮ જાન્યુઆરીના રોજ ૩૩ જિલ્લાઓમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી...

Income Tax Office
શહેર

મોરબીના સીરામીક એકમો પર આઇટીનું મેગા ઓપરેશન

મોરબીના સીરામીક એકમો સહિત ૩૮ સ્થળોએ આઇટીનું મેગા ઓપરેશન, કોરલ, કેપ્શન, કલેસ્ટોન સહિતની પેઢીઓમાં બે નંબરી હિસાબનું સાહિત્ય કબ્જે. મોરબીના...

AIIMS
શહેર

રાજકોટ માં એઆઈઆઈએમએસ મેડિકલ કોલેજ

રાજકોટ માં એઆઈઆઈએમએસ મેડિકલ કોલેજનું નિર્માણ કરવામાં આવશે, એઆઈઆઈએમએસ બનાવા અંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની જાહેરાત. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજકોટ...