અન્ય

Mata Gayatri
તહેવાર

ગાયત્રી જયંતી ૨૦૧૯

ગાયત્રી જયંતી ૨૦૧૯, વેદમાતા ગાયત્રીને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરશો, જગતજનની માં ગાયત્રી, સંસારની આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ દૂર કરશે. માં ગાયત્રી જીવનની દરેક...

Bhim Agiyaras
તહેવાર

ભીમ અગિયારસ ૨૦૧૯

ભીમ અગિયારસ ૨૦૧૯, એકાદશીનું વ્રત કરનાર પાણી પણ પીતાં નથી, વર્ષ ની સર્વ શ્રેષ્ઠ અગિયારસ એટલે નિર્જળા એકાદશી. ભીમ અગિયારસના...