પ્રવાસ

Rann Utsav
પ્રવાસ

રાષ્ટ્રપતિ કચ્છ માં સફેદ રણ ની મુલાકાત

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પ્રથમવાર કચ્છમાં રણ ઉત્સવની મુલાકાત લેશે અને સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદયનો નઝારો માણશે. રાષ્ટ્રપતિ સાથે ગુજરાત રાજ્યના...

Ahmedabad Heritage
અન્યપ્રવાસ

અમદાવાદની વધુ આઠ ઈમારતોને હેરિટેજની યાદીમાં સમાવવા તૈયારી

અમદાવાદમાં કોટવિસ્તારની વધુ આઠ ઈમારતોને હેરિટેજની યાદીમાં સમાવવા માટેની દરખાસ્ત સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ મૂકી છે. લોકોના વાંધા સૂચનો મંગાવવામાં આવતા...