સમાચાર

ગૂગલ ડૂડલે સ્ટીવ ઇરવીનનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો

ઓસ્ટ્રેલિયનો મગરને પકડવાની વિશેષતા હતી

Steve Irwin
457

ગૂગલ ડૂડલે સ્ટેવ ઇરવીનનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયનો મગરને પકડવાની વિશેષતા ધરાવનાર હતો, ડિસ્કવરી, નેશનલ જિયોગ્રાફિક અને એનિમલ પ્લેનેટ જેવી ચેનલો પર ઘણી વાર જોવા મળેલ હતો. તેને મગરના હન્ટર નામથી બોલાવવામાં આવ્યો હતો. ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૨ ના રોજ તે ઑસ્ટ્રેલિયામાં એસેન્ડોન માં જન્મયો હતો. સ્ટીવ ઇરવીન પર્યાવરણવાદી હતા, તેઓ વન્યજીવનનો ખૂબ શોખીન હતા.

તેમની મૃત્યુ સમુદ્રમાં શૂટિંગ દરમિયાન થઇ હતી, મોટા મગરોને સરળતાથી પકડી પાડનાર, એક ઝેરી માછલી જેને સ્ટીંગરે કહેવાય છે. આ અકસ્માત ઑસ્ટ્રેલિયાના ક્વીન્સલેન્ડના ગ્રેટ બેરિયર રીફ વિસ્તારમાં થયો હતો.

સ્ટીવએ ક્વીન્સલેન્ડમાં વન્ય જીવોનું એક ઉદ્યાન બનાવ્યું, જે પાછળથી ક્વીન્સલેન્ડ ઝૂ બન્યું. તેણે વિદેશમાં દેશ ઑસ્ટ્રેલિયાને લોકપ્રિય બનાવવા માટે ઘણો બધો ફાળો આપ્યો છે. ડિસ્કવરી, નેશનલ જિયોગ્રાફિક એન્ડ એનિમલ પ્લેનેટ જેવી ચેનલોમાં તેમણે ઘણા કાર્યક્રમોમાં તેમની આવડત દર્શાવી છે. સ્ટીવ ઇરવીન ખુબજ બહાદુર હતો અને તે તેમની પત્ની અને બાળકો ને પણ બહાદુર બનાવેલ.

Leave a Reply