ધર્મ

કુબેર ભગવાન પ્રસ્સન કરવા માટે કરો એક મંત્ર

ત્રણ મહિનામાં ભાગ્ય ખુલી જશે

Kuber
523

કુબેર ભગવાન પ્રસ્સન કરવા માટે કરો એક મંત્ર, ત્રણ મહિનામાં ભાગ્ય ખુલી જશે, ધનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા દરેક મનુષ્યની હોય જ છે. ધન વગર ભોતિક સુખ-સુવિધાઓ પૂરી નથી થતી. માટે ધનના દેવતા કુબરેને પ્રસન્ન કરવા માટે પ્રયત્નો કરે છે.

કુબેર ભગવાન પૂજા કરવાથી ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિની સાથે વ્યક્તિ પાસે પુષ્કળ ધન પણ આવે છે. કુબેરદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે ઘણા મંત્રો અસરકારક છે. કુબેરદેવને જો કોઈ નિર્ધન વ્યક્તિ પૂરા નિતિ-નિયમથી કુબેરની પૂજા કરે તો એ ધનવાન બની શકે છે. ધનપતિ કુબેરની જે જાતક પર કૃપા હોય તે વ્યક્તિના ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનવા લાગે છે.

ધનપ્રાપ્તિ માટે કુબેર મંત્ર

ઓમ યક્ષાય કુબેરાય વૈશ્રવણાય, ધન ધન્યાધિપતયે ધન ધાન્ય સમૃદ્ધિ મે દેહી દાપય સ્વાહા

ઉપર મુજબ નો મંત્રનો જાપ કરતી વખતે સામે ધનલક્ષ્મી કૌડી રાખો અને દક્ષિણની તરફ મોં કરીને બેસો. ત્રણ મહિના સુધી રોજે ૧૦૮ વાર મંત્રનો જાપ કરો. ત્રણ મહિના પૂરા થયા પછી ધનલક્ષ્મી કોડીને પોતાની તિજોરીમાં મુકી દો. ધીમે ધીમે કુબેરદેવની કૃપા થવા લાગશે.

રાવણ સંહિતા ભગવાન કુબેર મંત્ર

ઓમ શ્રીં, ઓમ હ્રીં શ્રીં, ઓમ હ્રીં શ્રીં ક્લીં વિત્તેશ્વરાય: નમ:

ઉપર મુજબ નો  મંત્રનો જાપ સૌથી લાભકારી હોય છે. દિવસમાં એકવાર પણ જો આ જાપ કરવામાં આવે તો બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે.

Leave a Reply