ચૂંટણી

ક્યા સે કયા હો ગયા દખતે દેખતે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ ૨૦૧૮

ટ્વિટર પર ચૂંટણીમાં કૉંગ્રેસના દેખાવની પ્રતિક્રિયા

Assembly Elections 2018Assembly Elections 2018
225

ક્યા સે કયા હોગયા દખતે દેખતે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ ૨૦૧૮, ટ્વિટર પર ચૂંટણીમાં કૉંગ્રેસના દેખાવની પ્રતિક્રિયા.

આજે આપણે જાણીએ છીએ કે ટવીટર એ લોકો માટે તેમની રચનાત્મક બતાવવાનું એક પ્લેટફોર્મ બની ગયું છે અને જ્યારે તે દરેકની પ્રિય થીમ, રાહુલ ગાંધી, ટવીટર માં પોતાને શામેલ કરેલ છે.

ચાલુ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં કોંગ્રેસ દ્વારા કરેલા આશ્ચર્યજનક પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને, ટ્વીટર પર માતા-પુત્રની જોડી ને સરખાવી શકે તેવી ટવીટ કરેલ, જ્યારે વિરોધ પક્ષની લાગણીઓને ધ્યાનમાં પણ ધ્યાન માં રાખેલ છે.

અહી જોક્સ પસાર થયા છે અને ખૂબ જ મનોરંજક ટ્વીટ્સ પસંદ કરેલ છે જે તમને ‘રોફલ’ ન હોવા છતાં ચોક્કસપણે તમેન સ્માઇલ કરાવશે.

Leave a Reply