તહેવાર

મહાશિવરાત્રી મહત્વ

શિવરાત્રી મહત્વ

Bhagwan Shiv
615

મહાશિવરાત્રી મહત્વ, શિવરાત્રી મહત્વ, રૂદ્રોત્સવ રાત્રી રુ મહાશિવરાત્રી કલ્યાણ દાત્રી રુ મહાશિવરાત્રી ભગવાન ભોળાનાથની આરાધના, સાધના કરવાથી સઘળા પાપ, તાપ, સંતાપ દૂર થાય છે. મરકટ અને મલીન મન મિંદડુ બની અજય શાતા અનુભવે છે. ચંચળ અને ચલિત ચિત્ર ચંદવનમાં ફેરવાય છે. ‘હર’ કહેતા જ હર પ્રકારની પીડા દૂર થાય છે. યસ, માન, પ્રતિષ્ઠા, પ્રભાવ વધે છે. વિજય મળે છે. જીવનનો ફેરો ફળે છે. રિઘ્ધિરુસિઘ્ધિ કદમ ચૂમે છે, સફળતા સફળતા ચોતરફ ઝૂમે છે.

ભગવાન શિવના સાનિઘ્યથી દુર, વ્યાથિ, ઉપાધિ દૂર થાય છે કારણકે શિવજી વૈધનાથ કહેવાય છે. ભગવાન શંકર શકિતના મહાપૂંજ છે. અત: એની પૂજારુઅચૅના, આરાધના કરવાથી અંગ અંગમાં અજબ શક્તિ ઉભરે છે. જીવન આનંદમય, સુખમય, મંગલમય બને છે. દરેક પ્રકારના અકસ્માત તથા અકાળ મૃત્યનુો ભય ટળે છે. મોક્ષ મળે છે.

‘ૐ’ સામ્બા સદા શિવાય નમ:’ નું સતત રટણ કરવાથી ગૃહસ્થ જીવનમાં કદી કોઈ આપતી આવતી નથી. પારિવારીક પ્રેમ અને ભાવના વધે છે તેમનું નિત્ય પૂજન દશૅન કરવાથી ઈચ્છિત મનોકામના પૂણૅ થાય છે. કન્યાને મનપસંદ અને યોગ્ય વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. સૌભાગ્ય વધે છે. ભગવાન પશુપતેનાથ ‘પુત્રદાતા’ પણ છે.

‘મહાશિવરાત્રી’ તરીકેનો મોંઘેરો મહિમા છે. અન્ય માસની શિવરાત્રી તરીકે ઓળખાય છે મહાશિવરાત્રી અને શ્રાવણશિવરાત્રીનું સવિશેષ મહત્વ છે. મહાશિવરાત્રી રુ કાલરાત્રી, પ્રલયરાત્રી યાને મોક્ષકારી રાત્રી છે. જયારે શ્રાવણી શિવરાત્રી રુ સગુણ રુ નિરાકારની ઉપાસના રાત્રી પણ કહેવાય છે. જયારે શ્રાવણી શિવરાત્રી રુ સગુણ રુ સાકારરુ સકામ ઉપાસના માટે છે.

Leave a Reply