વિજ્ઞાન

Chandrayaan 2
વિજ્ઞાન

ચંદ્રયાન-૨ નું લોન્ચિંગ સફળ

ચંદ્રયાન-૨ નું લોન્ચિંગ સફળ, ચંદ્ર તરફ ઐતિહાસિક પ્રવાસ શરુ, અવકાશની ભ્રમણકક્ષા પહોચ્યું, દેશભરમાં ખુશીની લહેર. ભારતીય અવકાશ સંસ્થાએ દેશવાસીઓનું માથુ...

ISRO
વિજ્ઞાન

ગનગનયાન પરિયોજના માટે ૧૦ હજાર કરોડની મંજૂરી

ગનગનયાન પરિયોજના માટે ૧૦ હજાર કરોડની ભારત સરકાર ની મંજૂરી, ત્રણ ભારતીય ૭ દિવસ અંતરિક્ષમાં રહેશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે ગગનયાન...