વિજ્ઞાન

Chandrayaan 2
વિજ્ઞાન

ચંદ્રયાન-૨ નું લોન્ચિંગ સફળ

ચંદ્રયાન-૨ નું લોન્ચિંગ સફળ, ચંદ્ર તરફ ઐતિહાસિક પ્રવાસ શરુ, અવકાશની ભ્રમણકક્ષા પહોચ્યું, દેશભરમાં ખુશીની લહેર. ભારતીય અવકાશ સંસ્થાએ દેશવાસીઓનું માથુ...

Astronauts
વિજ્ઞાન

અંતરિક્ષમાં જનાર એસ્ટ્રોનોટના મગજ પર અસર થાય છે

અંતરિક્ષમાં જનાર એસ્ટ્રોનોટના મગજ પર અસર થાય છે, નાસાના એક રીપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું, અંતરિક્ષમાંથઈ પરત ફરનાર ના મગજ પર પ્રભાવ...

ISRO
વિજ્ઞાન

ગનગનયાન પરિયોજના માટે ૧૦ હજાર કરોડની મંજૂરી

ગનગનયાન પરિયોજના માટે ૧૦ હજાર કરોડની ભારત સરકાર ની મંજૂરી, ત્રણ ભારતીય ૭ દિવસ અંતરિક્ષમાં રહેશે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે શુક્રવારે ગગનયાન...