Tag Archives: આઈડીબીઆઈ બેન્ક

Recapitalization
વેપાર

૧૨ બેન્કો માટે સરકારે ૪૮,૨૩૯ કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા

૧૨ બેન્કો માટે સરકારે ૪૮,૨૩૯ કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા, બેન્કો પુરતી મૂડીના રિઝર્વ બેન્કના નિયમને અનુસરી શકશે, સરકારે ૧૨ બેન્કોના...