Tag Archives: નવી દિલ્હી

Air India
વિદેશ

એર ઇન્ડિયા પ્લેન સ્ટોકહોમ એરપોર્ટ પર બિલ્ડિંગમાં અથડાયું

એર ઇન્ડિયા પ્લેન સ્ટોકહોમ એરપોર્ટ પર બિલ્ડિંગમાં અથડાયું . ૧૭૯ મુસાફરોને લઈને આવેલા એર ઇન્ડિયાના વિમાનમાં સ્ટોકહોમના આર્લેન્ડ એરપોર્ટ પર...