Tag Archives: યૂનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરિડા

Astronauts
વિજ્ઞાન

અંતરિક્ષમાં જનાર એસ્ટ્રોનોટના મગજ પર અસર થાય છે

અંતરિક્ષમાં જનાર એસ્ટ્રોનોટના મગજ પર અસર થાય છે, નાસાના એક રીપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું, અંતરિક્ષમાંથઈ પરત ફરનાર ના મગજ પર પ્રભાવ...