Tag Archives: કન્યા

Lunar Eclipse
જ્યોતિષ

ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણની અસર

ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણની અસર, ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણની બારેય રાશિઓ પર કેવી અસર રહેશે. ૨૧ જાન્યુઆરી અને પોષી પૂનમના દિવસે ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણનો યોગ...